Contact

Om een bestelling te plaatsen kunt u gebruik maken van ons e-mail adres. Ook met een (technische) vraag kunt u van die mogelijkheid gebruik maken. 

Betalingen conform de algemene voorwaarden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

Ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 04028274. 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Assen, 26 juli – 36/1984.

D. Van der Werff

Groothandel in autolakken

Klompmakerstraat 30-32
9403 VL Assen
Openingstijden: 13.00 – 18.00 uur.
Telefoon 0592-372588
werffvd@planet.nl